E-mail

E-mail


- vragen aan de Huisarts via mijngezondheid.net
Dit is bedoeld voor niet spoedeisende vragen.
Belt u als u snel een antwoord wilt?

- via de Assistente:
Hieronder kunt u administratieve wijzigingen doorgeven of formulieren sturen.
Het is niet bedoeld voor medische vragen.
Wilt u hiervoor het onderstaande formulier invullen? U kunt maximaal 3 bijlagen meesturen.